Varsling24

Din Løsning på vaksinasjonsutfordringer i kommunene

Innovativ Vaksinasjonsvarsling: Tilpasset Informasjon til Aldersbestemte Grupper

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om Varsling24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Fram Web tilbyr vaksinasjonsvarsling til kommuner i Norge. Dette er en verktøykasse som skal hjelpe kommuner med å informere aldersbestemte grupper i befolkingen om vaksinasjon. Videre tilbyr tjenesten innhenting av valg om vaksinasjon med oppdateringer i utvalgte helsetjenester. Vi tror denne verktøykassen vil ha overføringsverdi også til annet vaksinasjonsarbeid i fremtiden.

«En grunnleggende forutsetning for å oppnå en høy vaksinasjons­dekning er at helse­myndighetene, kommuner, helseforetak og helsepersonell når frem med tilbud om vaksine. Det innebærer at man finner alle de som bør vaksineres og informerer dem om sykdommene det vaksineres mot, om vaksinen, og hvor de kan få satt vaksine. Dette er dels et praktisk spørsmål, som valg av rett kontaktmåte og informasjonskanaler.» (Kilde: FHI)

Vaksinasjon er en samfunnskritisk oppgave, og kommunene står nå ovenfor en massiv logistikk oppgave der man trenger gode og effektive varslingsløsninger. Vaksinasjonsvarsling i Varsling 24 gjør det enkelt å kommunisere digitalt med innbyggere ifm. vaksinasjon. I verktøykassen inngår en integrasjon med det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten. Dette gjør det enkelt å produsere aldersbestemte innbyggerlister. Neste skritt er å sende en melding til alle innbyggerne på listen. Meldingen inneholder ulike svaralternativer for vaksinasjon.

Illustrasjonen viser et eksempel på vaksinasjonsmelding der mottaker kan melde inn ønske om vaksinasjon.

Melding fra Bjerkreim kommune

Arne Senstad,
Bjerkreim kommune ber deg om å svare på denne meldinga

Bjerkreim kommune skal nå i gang med Covid-vaksinering av innbyggere fra 45 år og oppover. I tillegg vil personer i aldersgruppe 18 – 44 år som er risikopasienter bli prioritert for vaksine. Det er frivillig å vaksinere seg. Vi ber deg velge et av alternativene i linken nederst i denne meldingen. Alternativ 3 og 4 omhandler risikopasienter. Med risikopasient menes pasienter med hjertesykdom, lungesykdom, overvekt eller diabetes. Med høyrisikopasient menes pasienter med immunsvikt, nyresvikt, gjennomgått organtransplantasjon eller kreftbehandling siste 5 år.
De som ønsker vaksine, vil bli innkalt til vaksinering pr. SMS.
For mer informasjon, se kommunens nettsider.
For på svare, trykk på linken under.

Jeg ønsker ikke vaksine eller er allerede vaksinert

Jeg ønsker vaksine, er frisk og har ingen kroniske sykdommer

Jeg er risikopasient og ønsker vaksine

Jeg er høyrisikopasient øg onsker vaksine

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om Varsling24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.