Robust verktøy når minuttene teller

Utviklet i Norge, for norske forhold

Varsling24 er den beste løsningen for befolkningsvarsling i Norge.
Sikker, enkel i bruk, på norsk.

varsling24

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om Varsling24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.

Krisehåndtering i praksis

Varsling24 sender varsel til alle innenfor et område eller på en adresseliste som SMS, talemelding eller e-post.

Vårt unike varslingsregister gir svært høy treffprosent. Varsling24 har ingen nedetid og fungerer like godt på PC, nettbrett og mobil.

Innbyggerservice

Varsling24 gjør det effektivt og enkelt å sende servicemeldinger til innbyggere ved endringer og feil i offentlige tjenester, f. eks. veistenging eller koking av vann.

Beredskap

God beredskap fordrer planlegging av umiddelbar varsling, f. eks gjennom forhåndsplotting av kart over utsatte områder.

Krisehåndtering

Varsling24 er integrert med CIM fra F24 som brukes av offentlige etater og virksomheter i Norge for krisehåndtering og beredskap. CIM-integrasjonen brukes av en rekke norske kommuner og bedrifter hos Fram Web.

Lokasjon

Varsle enkelt alle mobiler innenfor et geografisk område på få minutter – ved en krise og når liv og helse står på spill.

Varsling 24 er den beste løsningen for befolkningsvarsling i Norge.

VÅRE KUNDER ERFARER

Lett å forstå – enkelt å bruke

Varsling 24 brukt av norske kommuner og bedrifter for effektiv krisehåndtering

BRANSJER OG ETATER

Nøkkelferdig løsning for alle varslingsbehov

GroupAlert, varslingsløsningen til Fram Web, er et viktig verktøy i pandemihåndteringen. Vi bruker den til mye: kjøre ut folkeregisterlister, sende meldinger fra ordfører og rådmann, invitere innbyggere til å registrere seg for vaksinering, sende ut lenke til timeboka for vaksine, og til de mer kompliserte innkallingene, der vi trenger å ha ulike responsvalg. Fleksibiliteten, med flere egendefinerte responsvalg, og også lenker knyttet til responsknappene, er blitt veldig god. Oversiktene som genereres gjennom log-funksjonen hjelper oss til å holde oversikt.

Odd John Resser
Kongsberg kommune

Da vi trengte et system for å informere innbyggerne i Fredrikstad om vaksinasjonsprogrammet, falt valget på Varsling24. De kunne gi oss funksjonaliteten vi var ute etter og de koblet opp systemet i løpet av 2 timer. Imponerende. Oversiktene som genereres gjennom log-funksjonen hjelper oss til å holde oversikt.

Bjørn Ove Klubbenes
Fredrikstad kommune

Vaksinasjonsvarsling

Pandemien stiller nye krav til varsling. Kan de løses?

Vaksinasjon er en samfunnskritisk oppgave, og kommunene står nå ovenfor en massiv logistikkoppgave der man trenger gode og effektive varslingsløsninger.

Vi er her for deg!

Har du noen spørsmål om Varsling24?
Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi snarlig tilbake til deg.